Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for neslyšící provides 288 hits
1

Obrázkové příběhy & čtení a psaní

Hudáková, Andrea, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 45-53.
2

Terminologie ve sluchovém postižení - jedna z příčin problémů neslyšících dětí v orálních zemích

Hrubý, Jaroslav, in: Speciální pedagogika, 6, č. 4, 1996, s. 10-15
3

Rozvoj organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých na Slovensku. Historický náčrt. 1. časť

Pleva, Ján Bratislava 1994
4

Učím sa hovoriť. pre prípravný ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých. Variant B

Kohut, Vladimír; Kyselá, Mária Bratislava 1994
5

Neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 41-44
6

Neslyšící Češi a čeština

Hudáková, Andrea, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 285-291.
7

Kochleární implantáty. Rady a zkušenosti

Koncepce a sest. publikace Motejzíková, Jitka Praha 2009
8

Komunikačné prístupy a ich pedagogické využitie vo výchove a vzdelávaní nepočujúcich

Bratislava 1998
9

Bilingvální vzdělávání neslyšících

Jabůrek, Josef Praha 1998
10

Rozumíme česky. Učebnice češtiny pro neslyšící

Macurová, Alena; Hudáková, Andrea; Othová, Markéta Praha 2003