Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Speciální pedagogika provides 38 hits
1

O komunikačních možnostech mezi nevidomými a vidomými. Příspěvek k integraci lidí se zrakovým handicapem

Pluhařová, Pavla, in: Speciální pedagogika, 6, č. 5, 1996
2

Poznáváme český znakový jazyk 3. Tvoření tázacích vět

Hronová, Anna, in: Speciální pedagogika, 12, 2002, s. 113-123
3

Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu

Macurová, Alena; Nováková, Radka, in: Speciální pedagogika, 18, 2008, s. 278-298
4

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice

Okrouhlíková, Lenka, in: Speciální pedagogika, 25, č. 3, 2015, s. 278-298
5

Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 5-20
6

Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

Macurová, Alena; Homoláčová, Ivana; Ptáček, Václav, in: Speciální pedagogika, 7, č. 3, 1997, s. 1-15
7

Odezírání

Hrubý, J., in: Speciální pedagogika, 8, č. 4, 1998, s. 1-11
8

Bilingvální vzdělávání neslyšících. Pro a proti

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 4, č. 5, 1994, s. 12-19
9

Vladimír Racek - nestor moravské tyflopedie

Smýkal, Josef, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 37-39
10

Jazykové schopnosti žáků 1. stupně ZvŠ s přihlédnutím k romským dětem

Štěrbová, Ludmila, in: Speciální pedagogika, 6, č. 2, 1996, s. 16-20