Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009957
Author(s)David, Milan
Title

Oslavné kázání na město Plzeň z 8. května 1718

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 33-43
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Classification (EN)Particular periods, personalities, works
Subjectsčeština doby střední; kázání
Subjects (DE)Alttschechisch (1500-1780)
NoteKompoziční a jazykový rozbor kázání Nový koráb Noemový, které v Plzni přednesl Adam Kratochvíle
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9957
PURLCitation link