Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čeština doby střední provides 834 hits
1

Preobrození? Nad edicí Země dobrá, to jest země česká

Pavera, Libor, in: Mezi časy.. : Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha, Koniasch Latin Press ; 2000, s. 182-189.
2

Laický odhad stáří textu

Klimeš, Lumír, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 235-239
3

Nic stálého přítomného. K literárnímu baroku

Kopecký, Milan Brno 1999
4

"O falešné herynky"

Kahuda, Tomáš, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 26-29
5

K recenzi edice Bridelova Básnického díla

Kopecký, Milan, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 116-121
6

Zlomek dosud neznámého česky tištěného kalendáře Bartholomea Sculteta z roku 1592 dochovaný ve sbírce hispanik Roudnické lobkowiczké knihovny

Kašparová, Jaroslava, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 11 (1994), 1995, s. 109-123
7

Oslavné kázání na město Plzeň z 8. května 1718

David, Milan, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 33-43
8

Ženy kacířky. (Příspěvek k poznání názorů a jazyka české venkovské ženy první poloviny 18. století.)

Koblížek, Vladimír, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 352-356
9

Využití přechodníků v česky psaných textech 1. poloviny 18. století

Koblížek, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 167-172
10

Český venkov a kniha. Příspěvek k poznání názorů i jazyka venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v první polovině 18. století

Koblížek, Vladimír, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 92-102