Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kázání provides 161 hits
1

Být sám sebou. Duchovní promluvy z let 1996-1997

Chudková, Jiřina Plzeň 2009
2

Oslavné kázání na město Plzeň z 8. května 1718

David, Milan, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 33-43
3

Intertextualita v duchovních promluvách

Kvítková, Naděžda, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 237-241
4

Poznámka k problematice svatebních kázání v 17. století

Sládek, Miloš, in: Česká literatura doby baroka : Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století, Praha, PNP ; 1994, s. 217-221
5

Bezpečnost místa svatého před starého hada jedovatostí aneb Hájek v literatuře 17. a počátku 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723

Sládek, Miloš, in: Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století, Unhošť, Římskokatolická farnost ; 2000, s. 1-20
6

K liturgickému jazyku pohřbu v katolické církvi

Lašťovičková, Michaela, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 134-143
7

Quadragesimale admontské. Sbírka kázání pro kající dobu

Florianová, Hana; Šedinová, Hana, in: Listy filologické, 124, č. 1-2, 2001, s. 154-164
8

Two anonymous sermons from manuscript Ms 434 in Leipzig University Library

Pumprová, Anna, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 265-301
9

Kázání na Píseň písní

z Clairvaux, Bernard Přel. Koronthályová, Markéta Praha 2009
10

Eschatologie v díle Jana Husa

Mazalová, Lucie Brno 2015