Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ009957
AutorDavid, Milan
Titel

Oslavné kázání na město Plzeň z 8. května 1718

ErschienenKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 33-43
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterčeština doby střední; kázání
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780)
AnmerkungKompoziční a jazykový rozbor kázání Nový koráb Noemový, které v Plzni přednesl Adam Kratochvíle
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9957
PURLCitation link