Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for teorie překladu provides 434 hits
1

On equivalence and adequacy in translation through the prism of implicability

Chernov, Ghelly V., in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 53-61.
2

Traduction: suite d'opérations linguistiques ou création textuelle?

Hanáková, Milada, in: Folia Translatologica, 4, 1995, s. 13-19
3

Co jsme v žatvě nasekali (kritický příspěvek k příloze ToPu č. 38)

Jettmarová, Zuzana, in: Tlumočení - překlad, 9, č. 44, 1998, s. 4 [1110]
4

Preklad ako nedorozumenie

Krupa, Viktor, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 38, 1997, s. 1-3. [příl. Translatologická žatva]
5

O súčasnej teoretickej reflexii prekladu

Rakšányiová, Jana, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 38, 1997, s. 12-14. [příl. Translatologická žatva]
6

Šroubovák v pudinku a crux philologorum

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 75-78
7

Matching frames: towards a frame-theoretical approach to the analysis of translation

Hietaranta, Pertti, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 23-35.
8

Konkrétní jazyk jako faktor procesu překladu

Kullová, Jana, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 9-14.
9

Souborný přístup k hodnocení textu vymezený hledisky objektivních dimenzí, smyslového vnímání a bytostného ladění

Švarcová, Zdenka, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 105-106.
10

K překladatelským postupům

Hrdlička, Milan; Man, Oldřich, in: Tlumočení - překlad, 11, č. 52, 2000, s. 4 [1326]