Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for překlady umělecké provides 189 hits
1

Překlad jako poetika

Machová, Mariana, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 56-64.
2

Słowiańska metryka porównawcza 4. Wiersz przekładu: Mickiewicz i Puszkin

Red. Pszczołowska, Lucylla Wrocław 1992
3

Odkud byla Ibsenova "Paní"?

jš; ff, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 110-112
4

Muž, jenž nám vrátil Thákura

Preinhaelterová, Hana, in: Lidové noviny (Praha), 8, č. 111, 1995, s. 9., 13.5.1995
5

Dějiny a současnost překladu

Veselý, Jindřich, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 73-80.
6

K základním východiskům antiadaptační koncepce adekvátního uměleckého překladu

Hrdlička, Milan, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 39-50
7

Slang and problems of translation

Ortutay, Péter, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 59-64
8

On literary communication and translation

Bozděchová, Ivana, in: Přednášky z 48. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 48], Praha, FF UK ; 2005, s. 65-72
9

Dichter, Übersetzer, übersetzer Dichter

Kundera, Ludvík, in: Neue Deutsche Literatur: Zeitschrift für Deutschsprachige Literatur, 42, č. 4, 1994, s. 199-210
10

Przekład artystyczny. Tom 5. Startegie translatorskie

Red. Fast, Piotr Katowice 1993