Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ004170
Author(s)Janota, Přemysl; Dohalská, Marie; Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav
Title

Current situation in the research of automatic generation of the prosodic features with the diphone synthesis of spoken Czech

PublishedPhonetica Pragensia, 8, 1995, s. 33-58
Languageeng
Classification (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Fonetika
Classification (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Phonetics
Subjectspřízvuk slovní; takty přízvukové; syntéza difonová; mluvenost; čeština
Subjects (DE)Sprachlichkeit; Tschechisch
NoteAutomaticky vytvořený syntetický signál mluvené češtiny. Realizované prozodické rysy zahrnují vliv slovního přízvuku, přízvukového taktu a vliv typu věty (věty oznamovací a neukončené, otázky zjišťovací)
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4170
PURLCitation link