Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for přízvuk slovní provides 10 hits
1

Stabilizacje akcentu wyrazowego w językach słowiańskich podgrupy północnozachodniej

Mareš, František Václav, in: Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa, 1991, s. 105-108
2

English word stress in the perception of Czech listeners

Skarnitzl, Radek, in: Patterns : A Festschrift for Libuše Dušková, Praha, FF UK ; 2005, s. 183-194
3

Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show

Jílková, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 54, č. 3-4, 2017, s. 4-20
4

Ne-volnost přízvuku v češtině

Bičan, Aleš, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 27-39.
5

The influence of context on perception of the prosodic word

Palková, Zdena, in: Phonetica Pragensia, 12, 2010, s. 7-20
6

Česká výslovnostní norma

Hůrková, Jiřina Praha 1995
7

Current situation in the research of automatic generation of the prosodic features with the diphone synthesis of spoken Czech

Janota, Přemysl; Dohalská, Marie; Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav, in: Phonetica Pragensia, 8, 1995, s. 33-58
8

Ne/přízvukování slov no a jo

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 100, č. 3, 2017, s. 177-185
9

Zvuková a grafická stránka jazyka

Hlavsa, Zdeněk, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 29-41
10

Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru

Palková, Zdena Praha 1994