Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Phonetics provides 961 hits
1

A subharmonic vibratory pattern in normal vocal folds

Švec, Jan G.; Schutte, Harm K.; Miller, Donald G., in: Journal of Speech and Hearing Research, 39, č. 1, 1996, s. 135-143
2

Testing intelligibility at maximum rate

Dohalská, Marie, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 53-59
3

Stať z fonetiky

Janota, Přemysl, in: Vady výslovnosti : Diagnostika, ošetření a prevence patlavosti, Praha, SPN ; 1991, s. 19-30
4

Linear regression as a method of detecting F0 declination

Volín, Jan, in: Speech Processing [13] : 13th Czech-German Workshop, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2004, s. 69-72
5

Zvuková stránka souvislého projevu

Daneš, František; Hůrková, Jiřina, in: Rozhlasová práce 7 : Z teorie a praxe rozhlasu, Praha, Český rozhlas ; 1976, s. 5-30
6

Influence of context to distinguishing melodemes

Palková, Zdena; Veroňková, Jitka, in: Speech Processing [13] : 13th Czech-German Workshop, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2004, s. 53-58
7

Extrakce základní hlasové frekvence a intonační gravitace v češtině

Volín, Jan, in: Naše řeč, 92, č. 5, 2009, s. 227-239
8

Spectral slope parameters and detection of word stress

Volín, Jan; Zimmermann, Július, in: Technical Computing Prague 19 : Annual Conference Proceedings, Praha, Humusoft ; 2011, 125 s.
9

Short-term spectral slope measures and their sensitivity to speaker, vowel identity and prominence

Volín, Jan, in: Akustické listy, 20, č. 1, 2014, s. 5-12
10

Měření reakčních dob u experimentů s akustickými podněty

Volín, Jan, in: Akustické listy, 18, č. 2-4, 2012, s. 25-30