Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Předpoklady vzniku a možnosti neoslavismu

Herman, Karel; Kolejka, Josef - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 485-489
2

No Peace Without War – Tolstoj’s War and Peace as Cultural Criticism

Macmaster, Robert Ellsworth - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 438-484
3

Don Quixote - Bazarov - Hamlet

Mersereau, J. Jr. - American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists : Kiev, September 1983 (1983), 345-355
4

Ruski hronograf i Srpski trojadik

Boškov, Mirjana - Zbornik Matice srpske za slavistiku (1997), 51-70
5

Daniil Harms dans le contexte de la littérature de ľabsurde russe et européenne

Jaccard, Jean-Philippe - Schweizerische Beiträge zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia, September 1988 = Contributions suisses au Xe congrès international des slavisants à Sofia, septembre 1988 (1988), 145-169
6

Ľancienne influence slave et les lois phonétiques qui ont présidé à la formation de la langue roumaine

Balotă, J. - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 437-438
7

Principy opisanija životnych v slavjanskich narodnych predstavlenijach

Gura, Aleksandr Viktorovič - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 422-438
8

Komik und Spielstruktur : zur Komödienkunst Nikolaj Gogoľs

Zelinsky, B. - Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973 (1973), 576-606
9

Ľorigine prakrite du nom de la ville Kiev – ľimplication des données historiques des sources arabes

Lozinski, B. P. - Contributions canadiennes : Cinquième Congrès international des slavistes : Sofia, Bulgaria, 17-23 sept. 1963 = Canadian Contributions : Fifth International Congress of Slavists (1963), 3-16
10

Słowiańska wspólnota magiczna wobec liminalności naturalnej: (szkic do badań)

Brzozowska-Krajka, Anna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 13-18