Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
61

Gedanken über den Ursprung des slavischen Verbalaspekts

Galton, Herbert - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 67-76
62

Participi u srpskoslovenskom jeziku

Grković-Mejdžor, Jasmina - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 21-39
63

Niektoré slová cudzej provenience spred veľkomoravského obdobia

Habovštiak, Anton - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 9-19
64

Archangeľskoje jevangelije 1092 g. kak istočnik dlja izučenija drevnerusskogo sintaksisa i leksiki

Hattori, Fumiaki - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 169-180
65

K problému rekonstrukce staroslověnských textů

Hauptová, Zoe - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 5-10
66

Komplexní situace jako sémantické východisko při vzniku slovanských slov : (na příkladu sémantického východiska „chřadnout“)

Havlová, Eva - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 68 (1999) 2, 287-294
67

Zum gemeinslavischen Dialektkontinuum

Holzer, Georg - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 87-102
68

Sloveni: unde orti estis? = Slováci, kde sú vaše korene?

Hromník, Cyril A. - Slavia antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim (1998), 283-292
69

Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin

Janyšková, Ilona - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 39-48
70

Wesensmerkmale der altkirchenslavischen und altrussischen Abstraktkomposita

Jelitte, Herbert - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 81-98