Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
61

On Crucial Problems of the Semantico-Syntactic Structure of the Slavic and English Verb Aspect : (a diachronic/synchronous and comparative-contrastive analysis)

Rot, Sándor - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 38 (1993) 1/2, 161-171
62

Publicističnijat stil v razvitieto na săvremennija bălgarski knižoven ezik : (kăm prinosa na Blagoev v săpostavka s publicističnija stil na Lenin)

Staneva, Ch. - Slavjanska filologija (1983), 119-124
63

Opisnata komparacija vo balkanskite slovenski jazici : (so ogled na vlijanijata od neslovenskite jazici)

Ilievski, P. Chr. - Referati na makedonskite slavisti za VII Meģunaroden slavistički kongres vo Varšava (1973), 25-33
64

Histoire de la langue macédonienne

Pejoska-Bouchereau, Frosa - Revue des études slaves 79 (2008) 1/2, 145–161
65

Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode

Žele, Andreja - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 56 (2008) 2, 161–176
66

Razvitije leksičeskoj sistemy russkogo jazyka aktuaľnogo perioda i voprosy sostavlenija russko-rumynskogo slovarja innovacij (t. VII)

Dumitrescu, Maria - Romanoslavica 49 (2013) 4, 155–161
67

Ideal i reaľnosť v antiutopijach XX veka : („My“ Je. Zamjatina i „Solnečnaja mašina“ V. Vinničenko)

Nad“Jarnych, Nina Stepanovna - Slavjanskije literatury : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 161-172
68

Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti : (z normativnim slovensko-nemškim vidikom)

Vidovič-Muha, Ada - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 161-192
69

Literaturnaja ljaština Ondry Lysogorskogo v kontekste zapadnoslavjanskich jazykov i v svjazi s literaturnymi mikrojazykami sovremennoj Slavii

Duličenko, Aleksandr Dmitrijevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 151-161
70

Przemiany polszczyzny mówionej inteligencji polskiej : (na materiale fonetycznym)

Kurek, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 101–110