Портал славистики


[root][biblio]

Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
21

Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku

Turk, Marija - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 203-213
22

Mit szturowski a mit tatarkowski

Janaszek-Ivaničková, Halina - Gramatika národného mýtu a folklór : XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove, september 1998 (1998), 27-49
23

Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks i bosanska standardnojezička norma

Valjevac, Naila - Književni jezik (2003) 21/2, 27–40
24

Matija Murko in Slovenci

Stanonik, Marija - Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : sborník studií (2005), 27–45
25

Nomina agentis w słowiańskim słownictwie włókienniczym

Falińska, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 17-27
26

Podstawowe zagadnienia słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego

Smochovska-Petrova, Vanda - Slavjanska filologija (1978), 27-37
27

La biologie du langage et la phonologie

Ginneken, J. Van - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 27-30
28

Slavonski dijalekt

Kolenić, Ljiljana - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 101-116
29

Kultot na mošnite na svetcite

Vražinovski, Tanas - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 273–289
30

Kontinuitný vývin slovenčiny a jeho odraz vo vlastných menách

Majtán, Milan - Slavica slovaca 27 (1992) 1, 37-50