Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Beiträge zur slowenischen Mundart in Ungarn

Király, Péter - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 125-140
2

O istocie filologji słowiańskiej

Ułaszyn, H. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 140-144
3

Prasłowiańskie apelatywy antroponimiczne

Cieślikowa, Aleksandra - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 129-140
4

Vznik Třanovského „Cithara sanctorum“

Pražák, A. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 140
5

O romantizme v sovremennoj poľskoj poezii

Kulakovskij, Sergej Julianovič - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 133-140
6

Povijest hrvatskoga književnog jezika s kraja 19. i početka 20. stoljeća

Vince, Zlatko - Prilozi (1978), 125-140
7

O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego

Stieber, Z. - Slavjanskaja filologija : sbornik statej (1958), 129-135
8

Spojitelnost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu

Filipec, Josef - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 131-140
9

Ilindenskite narodni pesni - narodna poezija od 20 vek

Najčeski, Dimče - Referati na makedonskite slavisti za VIII meģunaroden slavistički kongres vo Zagreb – Ljubljana (1978), 133-140
10

Povodom nastave narodnog jezika i književnosti

Pavlović, Milivoj - Govori i predavanja : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Discours et conférences : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 140-150