Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
11

O tzw. bałto-słowiańskiej archeologicznej wspólnocie kulturowej

Hensel, W. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 149-158
12

Podstawy indoeuropejskie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej

Lehr-Spławiński, T. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 125-136
13

Strindberg, Gorky and Blok

Nilsson, N. A. - Scando-Slavica (1958), 23-42
14

„Pan Tadeusz“ w przekładach słowiańskich

Gołąbek, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 41-42
15

Slavjanskaja etnafrazealohija ŭ deryvacyjna-dyjachraničnym aspekce

Kovaľ, Uladzimir - 1998, 42 s.
16

Das Westpolesische

Poliakovas, Olegas - Slavistica vilnensis 47 (1998) 2, 29-42
17

Pereključenije kodov ili „smešannyj lekt“?

Pineda, David - Poljarnyj vestnik : Norwegian Journal of Slavic Studies 12 (2009), 26–42
18

Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim

Ráduly, Zsuzsanna - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 381-386
19

Rekonstrukcija foľklora Kijevskoj Rusi kak naučnaja problema

Anikin, V. P. - 1983, 42 s.
20

Note su due problemi riguardanti la „legge della sillaba aperta“

Cantarini, Aido - Contributi italiani alľVIII Congresso internazionale degli Slavisti : (Zagreb – Ljubljana 1978) (1978), 15-21