Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID288
Author(s)Buzássyová, Klára
Title

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

PublishedSlovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied. Venované XII. medzinárodnému zjazdu slavistov Krakov 27.8.-2.9.1998 63 (1998) 3, 131-142
Classifisation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Classifisation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Classifisation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8568; S8272; S8568; J0840; P1715; J0840; Z8462
Typejournal
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link