Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for J0840 provides 797 hits
1

Cerkovnoslavjanskij jazyk kak odin iz sovremennych slavjanskich jazykov

Kraveckij, Aleksandr Gennadʼjevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XV Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Minsk, 2013 g. : doklady rossijskoj delegacii (2013), 571–589
2

Jazyk i vremja : (aktuaľnyj jazyk kak genetičeskaja i tem samym kak ontologičeskaja osnova jazyka)

Dombrovszky, József - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 17-23
3

Russkij jazyk i novaja jazykovaja politika v Kazachstane (1991–2001)

Akanova, Dana; Sulejmenova, Eleonora - Studia slavica : Kazakhstan (2003), 3–34
4

O novejšich perevodach so slavjanskich jazykov na slavjanskije že jazyki

Lalić, R. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 87-88
5

Jazyk a jeho dynamika

Bogoczová, Irena - Polská národní menšina na Těšínsku v České republice : (1920-1995) (1997), 85-105
6

Stich i jazyk

Tomaševskij, B. V. - 1958, 62 s.
7

Estetika jezika

Michajlović, Zagorka - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 171-173
8

O potencionálnosti jazyka

Artymovyč, A. - Slovo a slovesnost 1 (1935) 3, 148-151
9

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
10

Tipologičeskije otličija russkogo jazyka ot drugich slavjanskich jazykov

Chrakovskij, Viktor Samuilovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 564–575