Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for S8568 provides 1639 hits
1

Slovenskosť a slovanskosť Šafárikovej poézie

Vaško, Imrich - 1993, 8 s.
2

Adaptácia cudzích slov v slovenčine a slovinčine

Palkovič, Konštantín - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 208-214
3

Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte

Majtán, Milan - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 15-23
4

Slovensko-slovanské literárne vzťahy do r. 1860

Panovová, Ema - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 297-306
5

Rozwój słownictwa słowiańskiego w związku z rozwojem średniowiecznych społeczeństw słowiańskich

Urbańczyk, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 277-286
6

Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti

Hladnik, Miran - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 117-131
7

Zložené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii

Majtán, Milan - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 199-206
8

Z historii słownictwa aksjologicznego w językach słowiańskich

Puzynina, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 279-290
9

Nomina agentis w słowiańskim słownictwie włókienniczym

Falińska, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 17-27
10

Slovanská onomastika a Slovanský onomastický atlas

Šrámek, Rudolf - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 107-117