Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID127
Author(s)Aksamitaŭ, Anatoľ
Title

Belaruska-slavjanskija (balharskija, poľskija, ruskija) i belaruska-neslavjanskija (anhlijskija, njameckija) izafrazemy - padabenstva i adroznenne

PublisherNacyjanaľnaja akademija navuk Belarusi
Year1998
Pages19 s.
Classifisation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Classifisation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Classifisation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexB1578; S8568; B1578; P1584; R7840; B1578; N6856; A0658; N6644; I0837; P1216; A0278
Typemonographic
VolumeXII (1998)
PURLCitation link

More like this:

Tipologija na optativnite konstrukcii v bălgarskija, ruskija i polskija ezik / Čakărova, Krasimira
Kody kuľtury i ŭrbananimija slavjan : padabenstva i varyjacyi reprezentacyi / Mezenka, Hanna
Belaruskija i balharskija mifalahičnyja balady : typalohija, nacijanaľnyja tradycyi / Kabašnikaŭ, Kanstancin
Pracesy hlabalizacyi i ŭzajemasuvjazi litaratur menšych slavjanskich narodaŭ : (na prykladze belaruska-makedonskich i belaruska-slavackich kantaktaŭ) / Čarota, Ivan
Semantično vzaimodejstvie v leksikata na bălgarskija i ruskija ezik / Babov, Kiril
Belaruskaje vjaselle ǔ jaho adnosinach da zachodneslavjanskich vjaselljaǔ – poľskaha i slavackaha / Aksamitaů, Anatoľ
Spadčyna Ivana Uževiča i slavjanskija litaratury / Jaskevič, Alena