Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for R7840 provides 291 hits
1

M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.-80. rokoch XIX. stor.

Matula, Vi. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 375-385
2

Češsko-russkij mežkuľturnyj dialog v češskich perevodach russkoj literatury

Richterek, Oldřich - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 247–255
3

O celostnosti russkoj literatury XX veka : (1920–1990-je gg.)

Čagin, Aleksej Ivanovič - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 196–208
4

K problematice ruského naturalismu

Vlašínová , Vlasta - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 187-192
5

Čas a vid českého a ruského slovesa

Panevová, J.; Sgall, P. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 16-24
6

Russkoje obščestvo i Černogorija v 60–70-je gody XIX v.

Chitrova, N. I. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov (1973), 164-184
7

Russkaja svadebnaja pesnja

Mahler, Elsa - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 160-161
8

Varjago-russkij vopros

Mošin, Vladimir Aleksejevič - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 10 (1931) 3, 501-531
9

Mesto russko-rumynskich literaturnych svjazej v istorii russko-jevropejskich literaturnych otnošenij 19 i 20 vv.

Nicolescu, Tatiana - Romanoslavica (1968), 311-336
10

K počátkům ruského spisovného jazyka

Brandner, Aleš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 112-118