Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for P1584 provides 344 hits
1

Przysłowioznawstwo polskie

Krżyzanowski, Julian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Nauka o literaturze : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 187-191
2

Polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie związki leksykalno-słowotwórcze

Falińska, B.; Kowalska, A. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 91-100
3

Polska słowacystyka językoznawcza

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 225-230
4

Kwestia polska w Rosji w 1905 roku

Łukawski, Zygmunt - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 581-591
5

Turgenev i poľskaja literatura (do 1917 g.)

Cybenko, Je. Z. - 1983, 62 s.
6

O alternaciji x//k w języku polskim

Karaś, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 487-491
7

Systematyka bajki polskiej

Krzyżanowski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Nauka o literaturze (1963), 329-339
8

Z poleskiej terminologii topograficznej

Ossowski, Leszek - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 45-46
9

Przyczynki do polskiej fonologii

Stieber, Zdzisław - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 209
10

Ivan Franko ta poľs’ki pozytyvisty

Lev, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 89-90