Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
2

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Chodakowskiego z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskiego i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
3

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
4

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;
5

Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach)

Ź. - Tygodnik petersburski 1840, s. 104-5, 120-2
6

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Warszawa 1841, 8°, s. 142 - Odb. z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi nad tym artykułem. Biblioteka warszawska 1843. II. 243 - 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te uwagi. Biblioteka warszawska 1843. II. 565-79; Maciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. Biblioteka warszawska 1841. II. 469-76.
7

Ladowid i Miliada, czyli początek Kijowa. Obraz Słowian V. wieku. (Przekład z Tableau Slave du Cinquième siêcle)

Rassumowski - Warszawa [1826] 8°, s. 99
8

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.)

Szaraniewicz Izydor - Lwów 1870, 8°, s. 19
9

Narodowości słowiańskie, listy do W. Gagaryna S. J.

Branicki Ksawery Korczak - Paryż 1880, 8°, s. 282
10

Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona

Swierzbieński Romuald - Warszawa 1880, 4, s. 42 - Rec. Ateneum Warszawa. 1881. I. 370-5; J. Hanusz. Przegląd polski 1884-85. III, 600-1.