Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Rosyjska tolerancja

- Wiadomości polskie 1860, s. 111-14, 115-18, 240
2

Српске народне приповетке

Николић, А. - Београд. 1899, 240. - Рец. G. P(olívka). А. S. Ph. XXII 1-2, 313.
3

Tupy Eugiusz

Juliusz Mien. - Biblioteka warszawska 1881, II. 240-8
4

Majster, Rodzina Bartka, p. Moraczewski

Stefanyk Wasyl - Zycie 1899, s. 240
5

Nekaj ljubljanskih potresov

Vrhovnik, J. - Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X 239-240.
6

Obrazy w sali rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. (Зам.)

Adamczyk, I. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 38 ~ 240.
7

Stari napisi v cerkvi sv. Jošta nad Kranjem

- Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X , 240.
8

Listy unitów

- Dziennik poznański 1892, nr. 41, 43, 46, 60, 90, 97, 110, 139, 178, 184, 240, 286, 287
9

Podatki narodowe w Czechach

Jelinek Edward - Dziennik poznański 1892, nr. 238, 239, 240
10

Z prasy słowiańskiej

O. K. - Dziennik poznański 1902, II, nr. 240