Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Dumy.

Rawita Fr. - Tygodnik illustrowany 1890. I, 246, 260, 278, 295
2

Polska, Słowiaństwo, Panslawizm

- Gwiazdka cieszyń 1878, s. 279, 287, 295, 313, 321, 329
3

Szkoły w Rosyi

- Dziennik poznański 1881, nr. 295
4

Turgieniew. Krajewska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1883, s. 280, 295, 355
5

Dosyć, p. Aleks. Walicki

Turgieniew Iwan - Świat 1888, s. 278, 295
6

Rok przewrotów. Bułgarya 1885-86.

Grzegorzewski Jan. - Lwów 1900, 8, s. 295, kor. 6
7

Palacki Franciszek

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1898, I, dod. s. 295-6
8

Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 295
9

Rzut oka na literaturę rosyjską (z Balbiego)

- Rozm. warsz. 1827, s. 265, 269, 282, 290, 295, 304, 307
10

Wielki książę Włodzimierze. Rec. Powidaj

Gorzkowski Mar. - Przegląd polski 1874-75, III, 295-8