Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

O Jabłońskim

Jelinek Edw. - Kuryer Warszawski 1881. nr. 73
2

Obrazki petersburskie

Korab - Czas, 1906, nr. 18, 71-73
3

Czaszki z Jackowicy

- Światowid 1905, s. 73-80
4

Neue Funde in Varna

Škorpil, K. - Jahresberichte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. 1900. III 1, 67-73.
5

Tydzień Rusałek

Śniegirow I. - Dziennik warszawski 1828, t. XIV, 67-73
6

Przejażdżka do Odessy

A. P. - Rubon 1849, I, 73
7

Huculi

Witwicki Sofroniusz - Pamiętnik towarzystwa tatrzańskiego 1876, (I), 73-84
8

Karnerovské jaský

S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin 1900. III 5, 6, 72-73; 95-96.
9

Paweł I.

Grzymała Siedlecki - Świat słowiański 1909. I, 73-82
10

Ceny ziemi na Wołyniu

Karwicki - Tygodnik illustrowany 1902, I, 73, 89