Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Hanka fecit. Prevedel J. Schweiger

Karásek, J. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 458-460.
2

Z Pragi czeskiej

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1873, s. 460
3

Sławianida, poezya i historya, osnuta na podaniach i dziejach

T. O. - Częstochowa, 1884, 8°, 460, rb. 1
4

Tragedya moskiewska. Szkice historyczne съ портр

Brückner, A. - Przegląd Polski. Kraków 1900. №№. 8-10 ~ 191-223; 460-481; 59-87.
5

Niemierycze, np. Antoni J.

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1881, s. 261, 278, 299, 314,330,347. 363, 380, 395, 407, 421, 443, 460, 475
6

O rosyjskiem narodowym raskole

Solowiew Wł. - Roczniki kapłańskie. Lw. 1891, s. 345-51, 396-402, 460- 6, 604-10
7

Renesans w Polsce. Zabytki sztuki z wieku XVI i XVII

Odrzywolski, S. - Wiedeń 1899, 12. - Рец. L. Lepszy. Przegląd powszechny. Kraków 1900. III, 457-460; Kopera. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 251-253.
8

Pieśni Bułgarów macedońskich w Rodopie, zebrane przez Stefana Werkowicza

Grabowski Br. - Biblioteka warszawska 1880, I, 460-83, II, 236-55, III, 61-77
9

Tragedya moskiewska. (Dymitr Samozwaniec)

Brückner Al. - Przegląd polski 1900, I, 191-223, 460-81, II, 59 -87
10

Mickiewicz i Puszkin jako bajroniści

Tretiak Józef - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1899. II,313-36, III, 22-53