Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Z Moskwy

- Świat słowiański 1905, II, 469-77
2

Modlitwa, p. W. Nawrocki

Lermontow Michał - Ziarno 1903, I. 469
3

Lirnik i łobuz, jako typy przeszłości

Sarnecki Mikołaj - Zycie 1887, s. 469, 485
4

Listy z Ukr. (z nad Rastawicy)

- Dziennik literacki. Lwów 1859, s. 469, 481, 493
5

Rochwist, starożytność słowiańska

- Pamiętnik warszawski 1821, XXI. s. 469
6

Первоучители славянъ (историческая замѣтка)

Миллеръ О. - Новь 1885, III, 469-477
7

Kilka słów dotyczących unii w Polsce

Mosiewicz Józ. - Czas, Dod. 1858, II, 469-93
8

Zło w poezyi

Chrzanowski, I. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 24 ~ 469-472.
9

Najnowsze dążności rusyfikatorów

Swarth H. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1894, I. 469-76
10

"Marcin Łuba" Sewera w Pradze czeskiej

Papieski L. - Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki 1898, s. 469