Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach D8800 lieferte 102 Treffer
51

Wilhelm Bogusławski (1825-1901) - autor Rysu dziejów serbołużyckich

Pałys, Piotr - in: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století = Świat słowiański w oczach publicystów XIX i XX wieku / ed. Petr Kaleta; Lubomír Tyllner. Praha, 2007, s. 182-186
52

Z dziejów trzech Serbskich Domów (od 1872 po współczesność)

Völkel, Měrćin - in: Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. Opole, 6, 2007, s. 61-68
53

Z dziejów Górnych Łużyc i Górnołużyczan

Lubań, 2007, 209 s.
54

Wulke přesłapjenje małeho Dźowa

Hughes, Langston - in: Katolski Posoł. Budyšin, 1978, 1. - s. 2-5
55

Dolny Śląsk w zaraniu dziejów

Hensel, Witold - Wrocław, 1985, 32 s.
56

Dźiwi jěcharjo, abo: Čemu słuži tale kritika?

Krawža, Jurij - in: Nowa doba. Budyšin, 35, 1981, 222, Př
57

Zarys dziejów Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego

Mazurski, Krzysztof R. - in: Lubskie Zeszyty Historyczne. Lubsko, 4, 1985, s. 21-33
58

Zarys dziejów Żar i ziemi Żarskiej

Jaworski, Tomasz - in: Rocznik Lubuski. Zielona Góra, 14, 1986, s. 163-175
59

Horšć impresijow z dźiwjeje jězby

Budar, Beno] - in: Nowa doba. Budyšin, 42, 1988, 67, Př
60

Rec.: Dźiwa na zwučenosće čitarjow. => Serbska protyka 1995 ...

Laduš, M. - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 4, 1994, 210, Př