Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach D8800 lieferte 102 Treffer
41

Moja dźiwna, dźiwja dźiwadłowa stawizna

Mikanowa, Hanka - in: Serbska protyka 2000. Budyšin, 1999, s. 76-78: 3 il.
42

Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan

Cygański, Mirosław - Opole, 1997, 1995-1997. - Tom 1-2
43

Rec.: => Cygański, Mirosław: Zarys dziejow2 ...

Sikora - in: Česko-lužický věstník. Praha, 9, 1999, 4. - s. 29-30
44

Rec.: => Cygański, Mirosław: Zarys dziejow2 ...

Wróblewski, Tadeusz Seweryn - in: Przegląd Zachodni. Poznań, 55, 1999, 3. - s. 198-200
45

Rec.: => Cygański, Mirosław: Zarys dziejow2 ...

Zeil, Wilhelm - in: Lětopis. Budyšin/Bautzen, 46, 1999, 1. - s. 148-151
46

Zarys dziejów reformacji na Łużycach Wschodnich

Szczepankiewicz-Battek, Joanna - in: Łużyce : bogactwo kultur pogranicza; materiały z Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego / red. Jerzy Tomasz Nowiński. Żary, 2000, s. 105-113: 1 tab.
47

Rec.: => Popowska-Taborska, Hanna: Wczesne dzieje2 ...

Udolph, Jürgen - in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : Neue Folge der ZfO. Marburg/Lahn, 45, 1996, 4. - s. 561-563
48

Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich

Rusek, Jerzy - Warszawa, 1996, 160 s.
49

Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan

Cygański, Mirosław - Opole, 2002
50

Szkice z dziejów literackich języków słowiańskich

Siatkowska, Ewa Magdalena - Warszawa, 2004, 282 s. : il.