Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach D8800 lieferte 102 Treffer
31

Dzieje i kultura dawnych Słowian

Gassowski, J. - Warszawa, 1964, 196 s.
32

Fragmenty dziejów słowiańszczyzny zachodniej

Labuda, Gerard - , 1960, 312 s.
33

Rec.: => Labuda, Gerard: Fragmenty dziejów Mět

Mětšk, Frido - in: Rozhlad. Budyšin, 11, 1961, 6/7. - s. 219-220
34

Rec.: => Lubos, Jerzy: Dzieje Polskiego Šoł

Šołta, Jan - in: Rozhlad. Budyšin, 12, 1962, 6. - s. 203-205
35

W walce z czołgami : z dziejów 9 i 14 brigady art. p. panc 2 AWP

Bobkowski, Janusz - Warszawa, 1961, 212 s.
36

Salwą pal ... : z dziejów 39 pułku artylerii lekkiej

Rzepski, Stanisław - Warszawa, 1964, 240 s.
37

Pod Budziszynem i Dreznem : z dziejów 30 pułku piechoty

Wołoszyn, Włodzimierz - Warszawa, 1963, 354 s.
38

Kak so nałožuje serbske słowjeso dźiwajo na jeho aspekt

Michałk, F. - in: Serbska šula. Budyšin, 16, 1963, 2. - s. 118-112 ; 3. - s. 185-191
39

Wulět do knjejstwa «Dźiwjeho hońtwjerja»

Lehmann, F. - in: Nowa doba. Budyšin, 23, 1969, 222
40

Budissin - Budziszyn : z dziejów tysiącletniego miasta

Große, Gerald [Fotografie] - Budyšin; Katowice, 1975, 131 s. : il.