Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavia Occidentalis lieferte 682 Treffer
51

Osobnost a literární žánr v kleštích dějin (Poetika dějinného zmárňování na pomezí faktu a fikce aneb Ahasver 20. století: román Oty Filipa Sedmý životopis)

Pospíšil, Ivo - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 145-156
52

Czeska droga do dekadentyzmu

Gawarecka, Anna - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 119-144
53

Średniowieczne tropy wielkanocne w najdawniejszych drukach litewskich

Wydra, Wiesław - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 111-118
54

Środki językowej perswazji w piśmie "Łužiski Serb" (1885-1886)

Śliwa, Teresa - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 101-110
55

Wahania w formalnym rozróżnieniu przymiotnika od przysłówka - cecha typowa dla polszczyzny Niemców

Schmidt, Sybille - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 95-100
56

Gwarowe nazwy odzieży w Istebnej

Pospiszylowa, Anna - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 79-94
57

Polska i zarazem ogólnosłowiańska leksyka pochodzenia prasłowiańskiego (Uwagi o ekstensji i semantyce)

Nakoneczny, Dominika - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 53-78
58

Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie

Madecki, Roman - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 43-52
59

Styl Rozmyślań dominikańskich

Kozarin, Dorota - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 27-42
60

Kontaminacja jako jeden ze sposobów modyfikowania zwiąjzków frazeologicznych na użytek reklamy

Kopertowska, Danuta - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 19-26