Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavia Occidentalis lieferte 682 Treffer
31

Milan Hrdlička, Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka, Karlova univerzita v Praze, Nakladatelství Karolinum, Acta Universitas Carolinae, Philologica, Monographia CXXXV, Praha 2000

Kruzińska, Dorota - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 271
32

Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa, Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000

Bryja, Małgorzata - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 268-270
33

Jolanta Migdał, O języku Andrzeja Glaberaz Kobylina. Studium polszczyzny wczesno-renesansowej, "Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych" 1999, t. VIII, Wydawnictwo WiS, Poznań 1999

Osiewicz, Marek - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 263-267
34

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku, Gorzów 2000

Bodzon, Joanna - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 261-262
35

Sławomir Gala, Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994

Czyżewski, Feliks - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 259-260
36

Ecclesiastes, Księgi Salomonowe [tłum. Hieronima z Wielunia], Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2000

Łuczak, Arleta - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 256-258
37

Helmut Jentsch, Die Entwicklung der Lexik der obersorbischen Schriftsprache vom 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Domowina-Verlag, Bautzen/Budyšin 1999

Siatkowski, Janusz - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 251-255
38

Hana Bednaříková, Česká dekadence. Kontext - text - interpretace. Brno 2000

Gawarecka, Anna - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 248-250
39

Petr Hrubý, Osudné iluze. Čeští spisovatelé a komunismus 1917-1987. Praha 2000

Gawarecka, Anna - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 246-247
40

Krystyna Kardyni-Pelikanová, Czesko-polskie spotkania literackie. Komparatystyka - genologia - przekład. Spisy Masarykovy Univerzity v Brně. Filozofická fakulta. Čislo 327. Brno 2000

Firlej, Agata - Slavia Occidentalis , Poznań : Wydawn. PTPN, 2001, 58, 243-245