Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty přací lieferte 13 Treffer
1

Přání a přací věty

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 54-57
2

Přání jako intencionální stav a mluvní akt

Čejka, Mirek Brno - Regensburg 1994
3

Přací imperativ

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 32. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 32], Brno, MU ; 1999, 9 s.
4

K jednomu typu verbalizovaného přání mluvčího

Musilová, Květoslava, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 13-16
5

Má čeština desiderativní větný modus? K typologii tzv. přacích vět

Čejka, Mirek, in: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag [K. Trost...] : Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 5, München, Sagner ; 1999, s. 49-56
6

Osservazioni sul valore modale del congiuntivo italiano

Klímová, Eva, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 43-58
7

K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami

Flídrová, Helena, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 35-38
8

Tipizirovannyje kommunikativnyje sintaksičeskije jedinicy i ich perevodnyje ekvivalenty

Csiriková, Marie, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 239-242.
9

Čas a potenciálnost jako součást mluvního aktu přání

Čejka, Mirek, in: Slavjanskite ezici otblizo : Sbornik v čest na 70-godišninata na doc. Janko Băčvarov, Sofija, Univ. izd. Sv. Kliment Ochridski 2013, s. 333-340
10

Konjunktiv préterita a opis würde + infinitiv v mluvené němčině

Dubová, Jarmila, in: Cizí jazyky, 50, č. 1, 2006-07, s. 8-11