Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty přací lieferte 13 Treffer
11

Jak by neměla vypadat věta přací

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2005, 13.5.2005
12

Optativní predikátory v češtině

Musilová, Květoslava, in: Studia philologica, 1, 1991, s. 34-39
13

Sekundární funkce komunikativních typů vět a výzva v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 66, č. 4, 1997, s. 385-400