Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach význam lieferte 3239 Treffer
21

Vilis als Ausdruck des sozialen Despektes

Mouchová, Bohumila, in: Speculum Antiquitatis Graeco-Romanae : Studia Ioanni Burian Sexagenario oblata, Praha, Ústav pro klasická studia ČSAV ; 1991, s. 289-301
22

Der altbabylonische Ausdruck bit akitim im Verwaltungskontext

Pecha, Lukáš, in: Chatreššar, 2008, s. 65-69
23

K otázce slova a významu

Filipec, Josef, in: Problémy marxistické jazykovědy, Praha, Nakl. ČSAV ; 1962, s. 275-277
24

O vozmožnosti rekonstrukcii praslav. *pręd7k7(j6) 'podvižnyj, bystryj' (vozvraščajas' k Miklošiču)

Varbot, Žanna Žanovna, in: Sophia Slavica [SophSl] : Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám, Brno, Tribun EU ; 2014, s. 57-58
25

Fragmenty o jazyce

Patočka, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 4, č. 74, 1991 - příl. Literární noviny (Praha), s. 1, (28. 3.)
26

Čínský pojem yì a jeho český překlad

Zádrapa, Lukáš, in: Nový Orient, 69, č. 3, 2014, s. 48-56
27

Recent Trends in Meaning-Text Theory

Ed. Wanner, Leo Amsterdam 1997
28

Semantics. An International Handbook of Natural Language Meaning. Vol. 2

Ed. by Heusinger, Klaus von Berlin 2011
29

Potažmo

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
30

Významová stavba věty a její formální popis

Sgall, Petr, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 97-103