Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000903
AutorSvětlá, Jindra
Titel

Členění odborného textu psaného a mluveného

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 71-80
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Lingvistika textu
Klassifikation (EN)The theory of scientific and special style
Text linguistics
Schlagwörterčeština; segmentace; styl odborný
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil
AnmerkungFormální stránka členění odborného textu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/903
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ke vztahu mluveného a psaného textu (srovnání mluveného a psaného vypravování) / Müllerová, Olga
Funkce a adekvátnost vzájemné interpretace mluveného a psaného textu / Hlavsová, Jaroslava
O jazykových prostředcích souvislého psaného nebo mluveného textu / Kraus, Jiří
Členění textů / Svobodová, Ivana
Charakteristika mluveného odborného projevu / Žemlička, Milan
Překlad odborného textu / Hrdlička, Milan
Prolínání odborného a publicistického stylu v textech návodových / Světlá, Jindra