Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky autorské lieferte 23 Treffer
1

Ukrajins'ka chudožnja mova v sučasnomu leksykohrafičnomu vymiri

Hlyvins'ka, Lesja, in: Slavia, 83, č. 2, 2014, s. 115-126
2

Frekvenční slovník básnického díla Jaroslava Seiferta

Haasová, Lenka, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 73-77.
3

Autorský slovník Jaroslava Seiferta

Haasová, Lenka Praha 1999
4

Czech collocations

Čermák, František, in: Lexicographica, 24, 2008, s. 59-67
5

Autorský slovník básnického díla Jaroslava Seiferta. 1

Machová, Svatava, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 29-34.
6

Češsko-russkij tolkovyj slovar' jazyka pisatelja

Anikina, Tat'jana Je.; Šulin, Michail B., in: Bohemistyka, 3, č. 2, 2003, s. 140-147
7

Compilation of the Dictionary of Karel Čapke

Křen, Michal, in: Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications - State of the Art, Frankfurt a. Main, Lang ; 2008, s. 469-481
8

Wörterbuch zu den tschechischen Schriften des J. A. Comenius

Hrsg. von Rösel, Hubert Münster 1983
9

O jazyku Františka Nepila 2

Podráská, Eva, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 70-75
10

Využití programu Concorder pro tvorbu autorských slovníků

Janovec, Ladislav, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 63-70