Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky autorské lieferte 23 Treffer
11

Program Concorder and Jaroslav Seifert's individual dictionary

Janovec, Ladislav; Wagenknecht, Martin, in: Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Bratislava, Tribun ; 2007, s. 86-95
12

Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka

Změlík, Richard, in: Naše řeč, 97, č. 3, 2014, s. 113-131
13

Frequenzwörterbuch zum lyrischen Werk von Otokar Březina. Teil l, 2

Holman, Petr Köln 1993
14

Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie

Změlík, Richard Olomouc 2015
15

Karel Čapek a jeho slovník: poznámky o korpusovém projektu

Čermák, František, in: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 51], Praha, FF UK ; 2008, s. 37-60
16

Vybraná problematika z autorské lexikografie

Změlík, Richard, in: Naše řeč, 97, č. 2, 2014, s. 68-77
17

An author's dictionary: the case of Karel Čapek

Čermák, František, in: Proceedings of the XIII Euralex International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), Barcelona, IULA ; 2008, s. 323-332
18

Autorský slovník Jaroslava Seiferta - současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu

Janovec, Ladislav, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 197-201
19

Potentiality of quantitative and corpus analysis to literary studies - towards methodology. The analysis of thematic fields

Změlík, Richard, in: Bohemistyka, 16, č. 1, 2016, s. 203-219
20

The interpretation of quantitative and corpus analysis of thematic fields in first collections of short-stories by Jan Čep

Změlík, Richard Línek, Josef, in: Bohemistyka, 17, č. 3, 2017, s. 221-240