Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rejstříky lieferte 11 Treffer
1

Index to the volumes 61-70

in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 71, 1999, s. 67-73
2

Rejstříky v etymologických slovnících

Janyšková, Ilona, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 105-111
3

Namenforschung

Hrsg. von Eichler, Ernst Berlin 1996
4

Namenforschung

Hrsg. von Eichler, Ernst Berlin 1996
5

Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Registerband

Hrsg. von Rothe, Hans Köln 1998
6

Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru

Fejtová, Olga Praha 2014
7

Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae condidit Gustavus Friedrich. Tomi III fasciculus quartus. Index nominum et glossarium inde ab anno MCXXXI usque ad annum MCCXL

Ed. Bistřický, Jan Olomouc 2002
8

Bibliografie české lingvistiky 1961-1963. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. Sv. 3: Rejstříky

Nováková, Marie Pro tisk připrav. a red. Nováková, Marie Praha 2004
9

Úvaha a komentář k rejstříkům regestové edice doby Václava IV

Kopičková, Božena, in: Archivní časopis, 56, č. 2, 2006, s. 103-117
10

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Sv. 3. Historický komentář. Rejstřík

Bláhová, Marie Praha 1995