Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2014CZ077288
AutorFejtová, Olga
Titel

Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru

Ort/VerlagPraha: Scriptorium
Jahr2014
Seiten207 s.
Sprachecze
ISBN978-80-87271-93-3
Klassifikation (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Materiálové příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Material contributions to anthroponomastics
Schlagwörteredice; rejstříky; antroponyma; materiály
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Personennamen; Materialien
ReviewSulitková, Ludmila, Časopis Matice moravské 2015, 144, č. 1, s. 263-265; Halama, Ota, Český časopis historický 2015, 113, č. 2, s. 528-531; Nodl, Martin, Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 2015, 29 (53), s. 194-197; Růčková, Markéta, Pražský sborník historický 2014, 42, s. 400-405
AnmerkungEdice Rejstříku Jednoty bratrské Praha 1607 a Rejstříku Jednoty bratrské Tuchoměřice 1607 s. 65-122. - Podle ČMM 2015, s. 263 a NK ČR
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/77288
PURLCitation link