Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000693
AutorKania, Stanisław
Titel

O polskim słownictwie jeżdzieckim

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 77-83.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Polish
Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang; polština
Schlagwörter (DE)Slang; Polnisch
AnmerkungPolský jezdecký slang
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/693
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studia o współczesnym języku polskim (skrypt) / Damborský, Jiří
Paremie pochodzenia biblijnego w języku polskim - stan, problemy i perspektywy badań (prolegomena) / Koziara, Stanisław
O słownictwie prasy polskiej lat 90. (na podstawie analizy tekstów z Gazety Wyborczej, Polityki i Wprost) / Dobrotová, Ivana
O funkcjonowaniu rzeczownika empatia we współczesnym polskim dyskursie publicznym / Falkowska, Marta
O polsko-niemieckim zbiorze przysłów Johannesa Monety / Prędota, Stanisław
Kilka uwag o koncepcji słownika odmiany czasowników polskich / Mędak, Stanisław
O kategorii określoności w językach rodzajnikowych i nierodzajnikowych / Karolak, Stanisław