Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000962
AutorCvejnová, Jitka
Titel

Několik poznámek k problematice tvorby učebnic češtiny na komunikativním základě

ErschienenK problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 92-97.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörtervyučování; čeština; metody komunikativní
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/962
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Několik poznámek k problematice ikonicity / Sládek, Ondřej
Některé problémy současných učebnic češtiny / Cvejnová, Jitka
Několik poznámek k fonologii a morfonologii češtiny / Gladney, Frank Y.
Několik poznámek k problematice psané a mluvené normy jazyka / Vachek, Josef
Několik poznámek k on-line zdrojům češtiny / Fesenko, Mychajlo
Několik poznámek k problematice sociokulturního aspektu při výuce ČCJ / Bischofová, Jana
K problematice Grušovy bilingvní a vícejazyčné tvorby / Kaiserová, Stanislava