Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mýty lieferte 13 Treffer
1

Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Ed. Nechutová, Jana Brno 2004
2

Mýtus, sen a rituál a jejich zapomenutý jazyk

Fromm, Erich Praha 1999
3

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Nejedlý, Martin Jaz. redakce Lehečka, Boris Dolní Břežany 2007
4

Na okraj Puhvelovy Srovnávací mythologie

Vavroušek, Petr, in: Srovnávací mythologie, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 1997, s. 331-346
5

K problematice překladu mýtů, pohádek a pověsti

Kašpar, Oldřich, in: Tlumočení - překlad, 18, č. 83, 2007, s. 12-13 [2286-2287]
6

Gramatika národného mýtu a folklór

Uspoř. Profantová, Zuzana Bratislava 1998
7

Moc slova a jména a jejich tabuizace v archaickém mýtu

Dvořáková, Žaneta, in: Nazwy własne a społeczeństwo. Tom drugi : 3. Toponimia. 4. Chrematonimia. 5. Urbanonimia. 6. Onomastyka literacka. 7. Varia, Łask, Leksem 2010, s. 519-531.
8

Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov! O životnosti jedného medzijazykového mýtu

Nábělková, Mira, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 118-135
9

Srovnávací mythologie

Puhvel, Jaan Přel. Pelíšek, Václav Praha 1997
10

Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu

Sest., medailony a dosl. naps. Kyloušek, Petr Brno 2002