Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ078127
AutorNábělková, Mira
Titel

Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov! O životnosti jedného medzijazykového mýtu

ErschienenJazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 118-135
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Lexikologie
Klassifikation (EN)SLOVAK
Contacts of Czech with Slavonic languages
Lexicology
Schlagwörterslovenština; čeština; kontakty jazykové; překlady; mýty jazykové
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Tschechisch; Sprachkontakt; Übersetzungen
AnmerkungO slově drevokocúr v čes. a sloven. prostředí; jde o jazykový mýtus, výraz vytvořen patrně M. Labudou v 80. letech 20. stol.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/78127
PURLCitation link