Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach literatura dětská lieferte 21 Treffer
1

Několik poznámek překladatele praktika

Fröhlich, František, in: O překládání literatury pro děti a mládež, Praha, Sdružení čes. překladatelů ; 1988, s. 30-33
2

The language of children's literature

Ngo My Hang, in: Prague Studies in English, 20, 1993, s. 89-111
3

O překládání literatury pro děti a mládež

Praha 1988
4

Redaktor ako spolutvorca textu. (Preklad a redigovanie literatúry pre deti predškolského a mladšieho školského veku)

Štefánková, Mária, in: 14x o překladu, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1998, s. 60-65
5

Cultural identity vs. cultural adaptation in childern's literature translated into Basque

López Gaseni, Jose Manuel, in: Translatologica Pragensia, Praha, UK 2015, s. 99-104
6

Konfrontation mit der Praxis des Übersetzens von Kinderbüchern aus dem Tschechischen

Sodeyfi, Hana, in: Bohemistyka, 6, č. 4, 2006, s. 299-304
7

K problémům překladu pragmatických charakteristik uměleckého textu

Macurová, Alena, in: Hovory o překladu a tlumočení : 1, Praha, Interlingua 1991, s. 35-49
8

Prostor pro jazyk a styl. Lingvostylistické analýzy současné české prózy pro děti a mládež

Uličný, Oldřich; Horák, Jan Hradec Králové 1994
9

Proměny ve stylizaci jazyka postav v pohádkové próze pro děti

Martinec, Ivo, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 261-264
10

Expressing 'place' in children's literature: testing the limits of the n-gram method in contrastive linguistics

Čermáková, Anna; Chlumská, Lucie, in: Cross-Linguistic Correspondences : From Lexis to Genre, Amsterdam, Benjamins 2017, s. 75-96