Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach literatura lieferte 403 Treffer
1

Slovenská literatura na českých školách v letech 1918-1938

Písková, Milada, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 41, č. 5-6, 1994-95, s. 154-156
2

W świecie "rozchlapanych"tekstów (uwagi nad literaturze czeskiej ostatnich pięciu lat)

Sobotková, Marie, in: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 1998, s. 286-296.
3

Caesar - Zápisky o válce galské; Homér - Ilias; Homér - Odysseia; Vergilius - Zpěvy rolnické

Nejedlý, Petr, in: Slovník světových literárních děl 1, 2, Praha, Odeon ; 1989, s. 357-360, 347-348
4

Voraussetzungen der Literaturpflege bei den Lichtenburgern und die Datierung der Tristan-Forsetzung Heinrichs von Freiberg

Bok, Václav, in: Germanistica Pragensia, 11, 1994, s. 25-33
5

Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996)

Red. Janáček, Pavel Praha 1997
6

Čítanka světové literatury 1

Mališ, Otakar Praha 1997
7

Litteraria humanitas 5. Západ a Východ 2. Tradice a současnost. (Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa.)

Odp. red. Mikulášek, Miroslav Brno 1998
8

Litteraria humanitas 6. Alexandr Veselovskij a dnešek. Materiály z konference konané ve dnech 22.-24. října 1996

Ed. Kšicová, Danuše Brno 1998
9

Region a jeho reflexe v literatuře

Ostrava 1997
10

Litteraria humanitas 8. Komparatistika - genologie - translatologie. Krystyna Kardyni-Pelikánová

Red. Pospíšil, Ivo Brno 2000