Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000106
AutorPísková, Milada
Titel

Slovenská literatura na českých školách v letech 1918-1938

ErschienenSlovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 41, č. 5-6, 1994-95, s. 154-156
Sprachecze
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterliteratura slovenská
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/106
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918-1939 / Šmejkalová, Martina
Výuka syntaxe českého jazyka na měšťanských školách v letech 1918-1939 / Novotná, Alena
Místo historické mluvnice v hodinách češtiny na středních školách v letech 1918-1939 / Šmejkalová, Martina
Prezident Beneš v letech 1935-1938. Studie a edice dokumentů
Některé aspekty vyučování českému jazyku na středních školách ČSR v letech 1918-1939 / Šmejkalová, Martina
Notes on the language law of Czechoslovakia in 1918 to 1938 / Mosný, Peter
Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996)