Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konverzívnost lieferte 5 Treffer
1

Sémantické a gramatické parametry konverzívních lexémů (na příkladu substantiv vítězství, porážka )

Kováčová, Kateřina, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 102-116
2

Medzi slovesom a vetou. Problémy slovesnej konverzie

Ondrejovič, Slavomír Bratislava 1989
3

Konverzívnost jako systémový vztah

Kováčová, Kateřina Praha 2005
4

Konverzivní vztahy v oblasti ruských ustálených verbonominálních spojení ve srovnání s češtinou

Gregor, Jan, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 121-142.
5

Some peculiarities of textual realization of conversive expressions

Kováčová, Kateřina, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 1, 2004, s. 7-20