Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for konverzívnost provides 5 hits
1

Sémantické a gramatické parametry konverzívních lexémů (na příkladu substantiv vítězství, porážka )

Kováčová, Kateřina, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 102-116
2

Medzi slovesom a vetou. Problémy slovesnej konverzie

Ondrejovič, Slavomír Bratislava 1989
3

Some peculiarities of textual realization of conversive expressions

Kováčová, Kateřina, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 1, 2004, s. 7-20
4

Konverzivní vztahy v oblasti ruských ustálených verbonominálních spojení ve srovnání s češtinou

Gregor, Jan, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 121-142.
5

Konverzívnost jako systémový vztah

Kováčová, Kateřina Praha 2005